Disclaimer

Deze website is eigendom van A-A-Transferservice NV.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

A-A-Transferservice NV

Platijn 20, 1730 Asse

Telefoon: 0475 506 254

 

Email: info@transferservice.be 

Ondernemingsnummer: B.T.W.-B.E.-0866.503.275.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan A-A Transferservice NV.

Niets van deze website mag gepubliceerd, verdeeld, uitgehaald, herbruikt of geherproduceerd worden in welke vorm dan ook (inclusief kopijen of opslag op eender welk electronisch medium, en dit noch voor tijdelijk noch occasioneel gebruik van deze publicatie) zonder het voorafgaandelijk schriftelijke akkoord van A-A Transferservice.

Noch enige materiaal of document van deze website mag systematisch worden gebruikt of enig deel of gehele website of document hiervan mag commercieel benut worden zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van A-A Transferservice.

A-A Transferservice behoudt het recht om deze voorwaarden wanneer nodig aan te passen of hier wat aan toe te voegen. Elke wijziging zal effectief worden zodra vermeld of deze website.

Beperking van aansprakelijkheid

A-A-Transferservice NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal A-A-Transferservice NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

A-A-Transferservice NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. A-A-Transferservice NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

A-A-Transferservice NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

A-A-Transferservice NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.